Πλουτάρχειο Ιστορικό και Πολιτιστικό Πάρκο Χαιρώνειας | 2007-2008

ΝΕΜΟ experience | 2005-2006
12th Οκτώβριος 2017
Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού | 2007-2008
12th Οκτώβριος 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλουτάρχειο Ιστορικό και Πολιτιστικό Πάρκο Χαιρώνειας. Η Time Heritage ανέλαβε την έρευνα και ανάπτυξη περιεχομένου τόσο για την ιστοσελίδα όσο και για την τρισδιάστατη εκπαιδευτική εφαρμογή (εικονικός κινηματογράφος) με θέμα τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Aναθέτουσα αρχή: Πλουτάρχειο Ιστορικό και Πολιτιστικό Πάρκο Χαιρώνειας
Περίοδος υλοποίησης: 2007-2008

BUY NOW