ΝΕΜΟ experience | 2005-2006

DEN CuPID | 2016
13th Οκτώβριος 2017
Πλουτάρχειο Ιστορικό και Πολιτιστικό Πάρκο Χαιρώνειας | 2007-2008
12th Οκτώβριος 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Νέες μουσειολογικές προσεγγίσεις: ανάπτυξη φορητών συστημάτων περιήγησης για εκθέσεις - ΝΕΜΟ». Εισαγωγή συστήματος αυτόματης ξενάγησης με PDAs στο μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα της Κύπρου, το οποίο επέτρεπε μια διαδραστική ξενάγηση με αποτέλεσμα την εμβάθυνση στην κυπριακή ιστορία και αρχαιολογία. Η Time Heritage είχε την ιστορική επιμέλεια του όλου προγράμματος, αναλαμβάνοντας τη διαμόρφωση της μουσειολογικής προσέγγισης, τη συγγραφή όλων των κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά και γενικότερα την έρευνα για την καλύτερη τεκμηρίωση της ξενάγησης.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Aναθέτουσα αρχή: Charakis Research & Consulting Ltd,
Περίοδος υλοποίησης: 2006

BUY NOW