5# Εκδόσεις, Υπηρεσίες μετάφρασης & επιμέλειας

BOOK2

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

“Η επιστήμη της προληπτικής συντήρησης: διατήρηση και διαχείριση συλλογών”


Χ. Καρύδη, Ε. Κουλουμπή, Α. Σακελλαρίου (επιμ.)
fotavgia

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Φωταύγεια: Απόλυτες χρονολογήσεις και δοσιμετρία υλικών»


Ν. Ζαχαριά
BOOK1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και το περιβάλλον της»


Πρακτικά ημερίδας με τίτλο «Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και το περιβάλλον της»
BOOK4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

«H πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας από την πρώτη κατοίκηση μέχρι σήμερα»


Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού για το έργο "Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά", 2015, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
BUY NOW