3# Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω διεπιστημονικών δράσεων
2013-2015 MoCaC

Σχεδιασμός και συμμετοχή στο πρόγραμμα MoCaCu Mobile Care for the Documentation, Characterisation and Conservation of Movable Cultural Heritage Artifacts from Remote Areas in Greece, για τη δημιουργία φορητής μονάδας για την καταγραφή, το χαρακτηρισμό και τη συντήρηση κινητών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιλοτικά από το εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την οικονομική υποστήριξητου Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτισμού του Ελβετικού Υπουργείου Εσωτερικών (Bundesamt für Kultur-BAK). Στο πρόγραμμα η εταιρία υλοποίησε την καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων που εντάχθηκαν στη βάση δεδομένων αλλά και την ανάπτυξη περιεχομένου της ιστοσελίδας .Υλοποιήθηκαν δύο αποστολές, στην περιοχή της Αλαγονίας (δυτικές υπώρειες Ταϋγέτου) και στους Καλαρρυτες (στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων). Η ομάδα του MoCaCu περιλάμβανε την υπεύθυνη για θέματα τεκμηρίωσης Αφροδίτη Καμάρα, τον κ. Γιάννη Λαδά της εταιρίας Διάδρασις στα θέματα τενικής υποστήριξης και δημιουργίας site, τους επικεφαλής συντηρητες Δρ. Χρήστο Καρύδη και Δρ. Ελένη Κουλουμπή, τους συντηρητές Βαγγέλη Σιώκο, Κέλλλυ Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρο Φλώρο και Αλέξανδρο Κωνσταντά, τον επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Δρ. Ν. Ζαχαριά, την αρχαιομέτρη κα Ελένη Παλαμάρα, τον ειδικό σε GIS Γιώργο Μαλαπέρδα, την κα Σύλι Βαλαντου στην οργανωτική υποστήριξη και φοιτητές-εθελοντές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης της Ι.Μ.Φανερωμένης Λευκάδας 2008

«Συντήρηση και αποκατάσταση αρχειακού και μουσειακού υλικού του Μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης της Ι.Μ.Φανερωμένης Λευκάδας», υπο-έργο 2: «Προβολή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων και περιλάμβανε τέσσερις δράσεις: α) Σεμινάριο «Ψηλαφίσματα» με στόχο την εκπαίδευση μαθητών της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών στη συντήρηση (βιβλίων, υφασμάτινων αντικειμένων, ζωγραφικών έργων και μετάλλων) και την αγιογραφία (27-30/11/2008)
β) Ημερίδα «Κιβωτός κειμηλίων: η προστασία της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι προκλήσεις της εποχής μας» (1/12/2008)
γ) Ντοκιμαντέρ για το Μουσείο και την Εκκλησιαστική Πολιτιστική Κληρονομιά της Λευκάδας
δ) Οδηγό του Μουσείου σε δύο γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά)

BUY NOW