Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού | 2007-2008

Πλουτάρχειο Ιστορικό και Πολιτιστικό Πάρκο Χαιρώνειας | 2007-2008
12th Οκτώβριος 2017
Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία | 2010-2012
12th Οκτώβριος 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού, τόμοι Β’ και Γ’», με τελικό δικαιούχο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. H Time Heritage ανέλαβε την καθοδήγηση εξωτερικών συνεργατών (συγγραφέων και επιμελητών), καθώς και την τελική επιμέλεια των λημμάτων .
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Περίοδος υλοποίησης: 2007-2008

BUY NOW