Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία | 2010-2012

Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού | 2007-2008
12th Οκτώβριος 2017
Ναυμαχία της Ναυπάκτου | 2012
12th Οκτώβριος 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: α) Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα, β) Βοιωτική Διαδικτυακή Πολιτισμική Εγκυκλοπαίδεια» . Συμμετοχή με έμφαση στην επιμέλεια των λημμάτων και των μεταφράσεων και την επιστημονική τεκμηρίωσή τους .
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα
Περίοδος υλοποίησης: 2010-2012

BUY NOW