Ναυμαχία της Ναυπάκτου | 2012

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία | 2010-2012
12th Οκτώβριος 2017
Ψηφιακοί Δελφοί | 2014-2015
12th Οκτώβριος 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάπτυξη περιεχομένου για το έργο προβολής της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, μέσω ιστοσελίδας με τρισδιάστατες εκπαιδευτικές εφαρμογές . Το έργο παρουσιάζει σε τετράγλωσσο περιβάλλον τα σημαντικότερα μνημεία της Ναυπακτίας, την ιστορία της αντιπαράθεσης δυτικών δυνάμεων και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους πρωταγωνιστές και τα αποτελέσματα της ναυμαχίας καθώς και πραγματολογικές πληροφορίες για το ναυτικό και τις πολεμικές τακτικές της εποχής.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπάκτου
Συνεργάτης: ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Περίοδος υλοποίησης: 2012-2013

BUY NOW