Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας | 2017

Online Digital Library for Traditional Games | 2017
2nd Φεβρουάριος 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σχεδιασμός ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών και τεκμηρίωσης για το έργο «Νέα Πτέρυγα Δωρητών» (Συλλογή Σαρτζετάκη «Χαλιά και Υφάσματα των Νομάδων της Κεντρικής Ασίας») του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας.
BUY NOW