ΔΙΑ.ΠΛΑ.Σ.Ι.Σ: Διαχειριστικά Πλάνα Σημείων Ιστορικής Σημασίας

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού στην Επανάσταση του 1821 |2021
7th Απρίλιος 2024
Integrural |2020
2nd Απρίλιος 2024


Το πρόγραμμα ΔΙΑ.ΠΛΑ.Σ.Ι.Σ χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προκειμένου να δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο και δύο μελέτες περίπτωσης για τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς και συλλόγους. Εκτός από τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης, περιλάμβανε και ειδικό τμήμα για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Πολιτιστική Κληρονομιά.

BUY NOW