Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Time Heritage έχει αναπτύξει δικές της μελέτες για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κι έχει δημιουργήσει εργαλεία για την ψηφιοποίηση μουσειακών συλλογών και την ανάπτυξη των μικρών μουσείων.

BUY NOW