6# Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και δια βίου μάθηση

Τα σεμινάρια και η επιμόρφωση αποτέλεσαν επί σειρά ετών τη ραχοκοκκαλιά των δραστηριοτήτων της εταιρίας με στόχο να φέρουν το ελληνικό κοινό (κύρια τους φοιτητές και νέους επαγγελματίες) σε επαφή με νέες ή λιγότερο γνωστές στην Ελλάδα επιστημονικές κατευθύνσεις στο χώρο του πολιτισμού, όπως η Αρχαιομετρία , η Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, η Μουσειολογία ή η μελέτη και συντήρηση συγκεκριμένων αρχαιολογικών υλικών, εξειδικευμένων κάθε φορά, με εισηγήσεις που εξέταζαν το θέμα τόσο από τη θεωρητική όσο και από την πρακτική τους πλευρά.

Τώρα, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του κοινού που αλλάζει, αλλά και διαθέτοντας πλέον τον δικό μας χώρο, στην οδό Αναστάσεως 48 στου Παπάγου, στοχεύουμε να διευρύνουμε τις εκπαιδευτικές μας δράσεις και σε προγράμματα για το ευρύ κοινό καθώς και για το παιδικό κοινό.

Οι θεματικές που προγραμματίζουμε για το 2017-2018 είναι οι εξής:
• Προβολή πολιτισμικής πληροφορίας στο διαδίκτυο
• Συντήρηση επίπλων
• Φυσικοχημικές μέθοδοι στη συντήρηση έργων τέχνης
BUY NOW