Ναυμαχία της Ναυπάκτου | 2012

Ψηφιακοί Δελφοί | 2014-2015
13th January 2018
Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία | 2010-2012
13th January 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάπτυξη περιεχομένου για το έργο προβολής της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, μέσω ιστοσελίδας με τρισδιάστατες εκπαιδευτικές εφαρμογές . Το έργο παρουσιάζει σε τετράγλωσσο περιβάλλον τα σημαντικότερα μνημεία της Ναυπακτίας, την ιστορία της αντιπαράθεσης δυτικών δυνάμεων και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους πρωταγωνιστές και τα αποτελέσματα της ναυμαχίας καθώς και πραγματολογικές πληροφορίες για το ναυτικό και τις πολεμικές τακτικές της εποχής.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπάκτου
Συνεργάτης: ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Περίοδος υλοποίησης: 2012-2013

BUY NOW